Polazeći od činjenice polukolonijalnog položaja ekonomije Hrvatske, uništavanja poduzeća i materijalnog položaja svih koji žive od svoga rada radi ostvarivanja profita nekolicine kapitalista i očuvanja položaja političke elite, Radnička fronta postavlja sljedeće zahtjeve. Njihov je cilj promijeniti odnose moći u korist radnika i svih potlačenih, dovesti u pitanje postojeću vladavinu kapitala i njihovih političkih slugu, pokrenuti što šire mase u borbu za vlastita prava te započeti promjenu društva u interesu…

Skraćivanje tjednog radnog vremena na 35 sati bez smanjivanja plaće te zapošljavanje ljudi na temelju toga.

U Hrvatskoj trenutno realno ne radi oko pola milijuna ljudi (računajući i one koji su birokratski izbačeni s liste nezaposlenih). Istodobno se, potpuno paradoksalno, govori ne samo o produženju radnoga vijeka na 67 godina (iako to što će ljudi duže raditi nikako ne može smanjiti broj nezaposlenih, nego upravo obrnuto), nego i o povećanju…

Poništavanje svih privatizacija kod kojih su uočene nepravilnosti, nepoštivanje zakona ili pogodovanje. Konfiskacija sve zarade i imovine političke i ekonomske elite stečene na kriminalan način ako stečena imovina pojedinca nije u skladu s njegovim legalno prijavljenim prihodima. Ta sredstva preusmjeriti u pokretanje proizvodnje te projekte od neposrednog interesa za radnike i siromašne.

U Jugoslaviji je s obzirom na vlasništvo nad sredstvima za proizvodnju prevladavalo društveno vlasništvo – što je značilo…

Nakon četvrt stoljeća od početka restauracije kapitalizma ekonomija se Hrvatske nalazi u jako teškom položaju. Zbog privatizacijskih je malverzacija, korupcije, privatnih interesa i kasnije izloženosti otvorenom tržištu zemlja u velikoj mjeri deindustrijalizirana. Poljoprivreda je devastirana i trenutno se, unatoč golemim potencijalima, uvozi više od 50% hrane. Velik broj poljoprivrednih površina nije iskorišten, navodnjavanje je na vrlo niskim razinama, a strategija temeljena na malim proizvođačima, nakon razaranja „socijalističkih mastodonata“, nije se pokazala…

Usprkos mnogim izborenim pravima i načelnoj rodnoj[1] ravnopravnosti, žene i danas trpe različite oblike sistemske opresije i eksploatacije, naročito socijalno-ekonomske.

RF se zalaže za progresivni feminizam koji je usmjeren na borbu protiv svih vidova eksploatacije i potiče solidarnost sa svim potlačenima u društvu, bilo da je riječ o klasnim ili rodnim razlikama.

Pogledamo li raspodjelu bogatstva, rodne razlike u političkoj zastupljenosti, jezik, kulturu te predodžbu o ljudskosti, vidjet ćemo da i…

Prava demokracija ne može ovisiti o novcu – treba eliminirati utjecaj krupnog kapitala (uključujući i velike privatne medije) na političke izbore, kampanje i referendume.

Kapitalistički parlamentarizam (zvan još i parlamentarna demokracija, liberalna demokracija, buržoaska demokracija itd.) se često izjednačava s demokracijom uopće i implicitno se smatra smatra jedinim mogućim sistemom u kojem se ostvaruju politički interesi većine. Međutim, to nije točno – osim što su mogući oblici političkog sistema koji se u puno većoj…

Uspostava međunarodne komisije za reviziju nelegitimnog inozemnog duga. Dug Republike Hrvatske treba (djelomično ili potpuno – ovisno o mogućnostima) zamrznuti, reprogramirati i otkazati te uspostaviti, po uzoru na Ekvador i na postojeću svjetsku praksu, međunarodnu komisiju koja će ustanoviti koliki je u njemu udio nelegitimnog inozemnog duga, tj. duga koji su prethodne vlasti (u suradnji sa zajmodavcima) napravile nelegitimno, ne pitajući narod za mišljenje i ne vodeći računa o interesima…

Zaštita i povećanje radničkih prava

 1. skraćivanje radnog vremena na 35h uz istu plaću
 2. povećanje minimalca – odnos minimalne i maksimalne plaće 1:4
 3. kazna za ozbiljno kršenje ZOR-a (npr. neisplata plaća) – automatska nacionalizacija
 4. tijela radničke kontrole u svim poduzećima

Revizija privatizacije

 1. Poništenje svih privatizacija provedenih uz bilo kakve nepravilnosti ili pogodovanje
 2. Konfiskacija sve imovine političke-ekonomske elite u neskladu s prijavljivanim prihodima
 3. Pravo države na nacionalizaciju svih poduzeća od vitalnog društvenog interesa
 4. Ukidanja…
  1. Hitna i beskompromisna nacionalizacija INA-e (na temelju nepoštivanja ugovora) i povratak izgubljenih radnih mjesta
  2. Rast zaposlenosti kroz socijalizaciju investicija i poticajne programe beskamatnog kreditiranja za kooperative
  3. Povećanje minimalne i medijalne plaće i restrukturiranje menadžerskih ugovora
  4. Reindustrijalizacija privrede radi korištenja prednosti ekonomije razmjera i razvijanje visokoindustrijskih klastera (brodogradnja, naftna i automobilska industrija, IT)
  5. Oštra kriminalizacija neisplate plaća i uvođenje radničke kontrole u poduzećima
  6. Trenutni prestanak svake započete privatizacije i poništenje pretvorbi…

Pošteno je priznati da ova stranica koristi cookies/kolačiće.
Podatke koji se prikupe na taj način ne dilamo dalje. Pogotovo ne Googleu.
Za analizu statistike posjeta, kao i za sve drugo, koristimo open source.
OK?