Tri su osnovna razloga zašto nam treba DS21 i zašto nam trebaju političke opcije koje se za nj zalažu - lokalni, globalni i organizacijski.

Lokalni razlog:

Nerazvijene i slabo razvijene zemlje, a to je većina od nekih 160 zemalja na svijetu, na (polu)periferiji svjetskog ekonomskog sistema - kao što je to Hrvatska - u okviru se ovoga sistema ne mogu razviti. Ne dogode li se velike promjene, tavorit ćemo i dalje u nerazvijenosti, siromaštvu i nejednakosti (i mi i druge zemlje slične nama).

Globalni razlog:

Ne promijeni li se svjetski ekonomski sistem, bit će nemoguće spriječiti upropaštavanje planeta globalnim zatopljenjem. Kapitalizam, kao ekonomski sistem pogonjen isključivo privatnim profitom, nema opcija koje bi mogle zaustaviti ekološku katastrofu - profit će uvijek biti važniji od bilo čega drugoga, a logika profita nalaže kratkoročnu perspektivu koja bi nam ubrzo svima mogla doći glave.

Organizacijski razlog:

Samo organizacija posvećena korjenitoj promjeni sistema može doista dosljedno i beskompromisno biti na strani radništva, siromašnih i potlačenih te interesa većine društva. Sve stranke koje pripadaju "ni vrit ni mimo" opcijama i tobože se zalažu i za kapital i za radništvo (a realno samo za "poduzetnike" i "poslodavce"), uvijek će u odsudnom trenutku izabrati kapital.

Pošteno je priznati da ova stranica koristi cookies/kolačiće.
Podatke koji se prikupe na taj način ne dilamo dalje. Pogotovo ne Googleu.
Za analizu statistike posjeta, kao i za sve drugo, koristimo open source.
OK?