Gal Kirn, slovenski filozof, publicist, postdoktorant na programu za povijest i medije zaklade Alexander von Humboldt, član ljubljanskog Radničko-pankerskog univerziteta te jedan od osnivača Inicijative za demokratski socijalizam, piše o kontekstu i važnosti subotnjeg antifašističkog kontraprosvjeda u Trstu.

 

Dio povijesti se ponavlja: jučer je Italija slavila završetak Prvog svjetskog rata koji je Italiji priskrbio velike dijelove slovenskog i hrvatskog teritorija, zahvaljujući tajnom sporazumu pobjedničkih zapadnih kolonijalnih sila. Ti su teritoriji smjesta bili podvrgnuti talijanskoj nacionalizaciji i represiji kao uvod u fašizam koji je nastupio nedugo nakon toga. „Starosjedilačko“ stanovništvo je prisilno talijanizirano, borilo se u ilegali ili je bilo prognano. 1920. u Trstu se odigrao jedan od najvećih fašističkih događaja – pored svakodnevnog tlačenja netalijana i ljevičara – fašisti su spalili Narodni dom koji je bio sjedište raznih kulturnih udruženja u centru Trsta. Prošle subote je u Trstu održan prosvjed fašističke organizacije CasaPound na državnoj razini (2-3 tisuće prosvjednika iz cijele Italije), a lokalne vlasti su to dozvolile unatoč svemu što se događalo posljednjih mjeseci kada su CasaPound i drugi fašisti patrolirali ulicama Trsta – uz pomoć policije – navodno zbog sigurnosti - no koja im je dopustila maltretiranje migranata ili bilo koga tko ne izgleda „talijanski“. Politički cilj im je danas borba protiv antifašizma. Jasne su poveznice između ove ekstremne desničarske organizacije i ministra Salvinija, kao i sličnost s njemačkim AfD-om i Pegidom, samo u talijanskom kontekstu koji je sada normalizirala vladajuća stranka koja je dobila većinsku podršku stanovništva.

Trebali bismo se sjetiti historijskih lekcija i trebalo bi nas zabrinuti „neutralno“ izvještavanje glavnih mejnstrim medija (barem u Italiji i Sloveniji) koji govore o kvazi-ekstremističkim ljevičarima i desničarima, o tome kako nije bilo nereda… moglo bi se reći ponešto o fašističkoj estetici CasaPounda, međutim danas nam je mnogo važnija ohrabrujuća politička organiziranost antifašista lijevih i demokratskih narodnih snaga koje su došle na kontraprosvijed. Brojčano su, trostruko ili četverostruko, nadmašili fašiste koji su stigli iz cijele Italije. Ulicama je marširalo 13-15000 ljudi iz ljevičarskih organizacija, partija, aktivista, migranata, koji su došli iz Italije, Hrvatske, Slovenije i Austrije – pojavio se istinski povijesni i antifašistički savez. Bez zajedništva protiv fašizma, Trst (i drugi gradovi) će pasti.

 

***

A bit of history before repeating itself: yesterday Italy celebrated the end of WWI, which brought Italy large parts of Slovenian and Croatian territory under secret treaty granted by victorious western colonial powers -- these territories were immediately undergoing Italian nationalization and repression as ouverture to the soon arrival of fascism. "Indigenous" populations were then forcefully Italianized, struggled clandestine way, or went to exile. In Trieste, in 1920 one of the most significant fascist events took place - apart of daily mistreatments of non-Italians and leftists - fascists burned Narodni Dom (National Home) that hosted all sorts of cultural associations in the centre of Trieste. Yesterday, in Trieste, an all-state protest of fascist organisation CasaPound (2-3 thousand people from whole Italy came) was held, while local muncipalities allowed it, despite clear events in the last months when CasaPound and other fascist vigillantes patrolled the streets of Trieste -instead /with the help of police-, allegedly giving security but maltreating migrants or anyone that looks non-Italian. Their political goal has now become fighting against antifascism. The clear links between this extreme right-wing organisation and Salvini PM have already been disclosed, very much in line with AfD and Pegida, just in Italian context now it has become normalized in a ruling party with a major popular support.

One should think of historical lessons, and one should be very worried of the "neutral" reporting of major national media (in Italy, and Slovenia at least) presenting quasi-extremist leftists and rightists, there were no riots they reported..., one could say something about the fascist aesthetics of Casapound however, what is much importnat for us today is a very promising political organisation of antifascist, left and democratic popular front forces that came to counter-protest. They outnumbered all-Italian fascists by 3-4 times, some 13-15.000 people marched on the streets, from organized left, activists, migrants, all coming from Italy, Croatia, Slovenia and Austria, a truly historical and actual antifascist alliance emerging. Without standing together against fascism, Trieste (and other cities) shall fall.

 

 

Pošteno je priznati da ova stranica koristi cookies/kolačiće.
Podatke koji se prikupe na taj način ne dilamo dalje. Pogotovo ne Googleu.
Za analizu statistike posjeta, kao i za sve drugo, koristimo open source.
OK?