24. emisija RF TV-a - RF TV Specijal - u kojoj kritički razmatramo aktualne političke događaje i teme te prva u nizu specijala s fokusom na feminističkom gledištu.

Teme emisije:
1) Radno i ravnopravno: o rodnoj diskriminaciji žena na „tržištu rada“ u kontekstu potpunog kolapsa radničkih prava
2) Feminizacija siromaštva: o siromaštvu žena kao rezultatu cjeloživotne diskriminacije
3) Reforme zdravstvenog i mirovinskog sustava

Sudjeluju: Jagoda Milidrag Šmid i Sanja Kovačević

Pošteno je priznati da ova stranica koristi cookies/kolačiće.
Podatke koji se prikupe na taj način ne dilamo dalje. Pogotovo ne Googleu.
Za analizu statistike posjeta, kao i za sve drugo, koristimo open source.
OK?