Prva emisija RF TV-a u kojoj kritički razmatramo aktualne političke događaje.

Teme emisije:
1) Biranje nove vlasti
2) Izbori za predsjednika SDP-a
3) Izbori za predsjednika SAD-a

Sudjeluju: Marko Milošević i Mate Kapović

Pošteno je priznati da ova stranica koristi cookies/kolačiće.
Podatke koji se prikupe na taj način ne dilamo dalje. Pogotovo ne Googleu.
Za analizu statistike posjeta, kao i za sve drugo, koristimo open source.
OK?