U gradu Zagrebu ima 63.225 ljudi čiji su računi blokirani, oni ukupno duguju 12,2 milijarde kuna. Od njih prema Gradu Zagrebu dug ima 17.594 osobe. Njima se na ovaj ili onaj način periodično pokušava pomoći, no niz je mjera koje se donose najmanje od 2012. godine (a našli smo neke odredbe i od 2009. godine) – te se pomoći pokreću deklarativno i u nekim prigodnim trenucima.

Tako je Gradonačelnik i za ovu sjednicu ponudio model za blokirane, no koji nije jasno kome bi taj model uopće mogao pomoći. Gradonačelnik, nakon mjeseci šutnje i traženja izvještaja, na ovoj sjednici izlazi sa sasvim novim modelom pomoći blokiranima ali ne odgovara na pitanje zašto prema starom modelu nije ništa riješio. U točki 8. smo elaborirali zašto smatramo da to nije mjera pomoći blokiranima.

Što se tiče dakle toga za što mi tražimo izvješće – ono se odnosi na mjeru koja je pokrenuta tako da je gradonačelnik Milan Bandić 16. svibnja 2017. poslao pisma na adrese ovršenika u postupcima prisilne naplate duga po osnovi naknade za prijevoz i zbrinjavanje komunalnog otpada, vodnih usluga javne vodoopskrbe i odvodnje i usluga opskrbe plinom te ih pozvao da podnesu zahtjev radi odgode plaćanja, obročne otplate duga, otpisa zateznih kamata i otpusta dijela troškova postupka, pod uvjetima da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Gradu Zagrebu; da je protiv njih pokrenut ili okončan izvansudski/sudski postupak ovrhe zbog dospjelih, a neplaćenih računa izdanih za naknadu za prijevoz i zbrinjavanje komunalnog otpada, vodnih usluga javne vodoopskrbe i odvodnje i usluga opskrbe plinom; te da su im neto mjesečni primici po članu kućanstva u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva jednaki ili manji od 2.200,00 kuna ili su korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb.

Zahtjevi su predavani po Zaključku Skupštine ZGH d.o.o. iz svibnja 2017. godine (iako je postojao još jedan zaključak iz travnja iste godine, pa su neki zahtjevi predavani dva puta). Jedanaest mjeseci od Gradonačelnikovog poziva, javnost nije dobila službeni odgovor Gradonačelnika o razlozima zbog kojih ti zahtjevi nisu riješeni.
Skoro godinu dana od tog poziva ništa nije riješeno - odnosno riješena je jedna molba od 915, a u Holdingu kažu da je tek 29 zahtjeva u obradi (što je tek 3 % molbi).

Mi tražimo izvješće gradonačelnika - naša je intencija da prije mogućih novih modela i pokušaja pomoći blokiranima ustvrdimo zašto se po postojećim modelima ništa nije riješilo.

Prije donošenja bilo kojeg novog prijedloga, koji samo žele prikriti činjenicu da se nije ništa napravilo kako bi se pomoglo blokiranima, nužno je od gradonačelnika dobiti izvještaj o razlozima neuspjeha postojećeg modela pomoći blokiranima.

Zaključak je nužno donijeti čim prije jer blokirani čekaju odgovor na svoje zahtjeve, te se u međuvremenu gomilaju troškovi postupaka ovrhe, a u sklopu najava o novim prijedlozima pomoći blokiranima, potrebno je prije takvih modela utvrditi status starih i razloge nerješavanja postojećih zahtjeva.

Pošteno je priznati da ova stranica koristi cookies/kolačiće.
Podatke koji se prikupe na taj način ne dilamo dalje. Pogotovo ne Googleu.
Za analizu statistike posjeta, kao i za sve drugo, koristimo open source.
OK?