Na današnji dan 12.11.2013. godine u večernjim satima u Domu hrvatskih branitelja u Puli odvijala se farsa u režiji Grada Pule, pod radnim nazivom Javno izlaganje u sklopu Javne rasprave o prijedlozima izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Pule i Generalnog urbanističkog plana grada.

Te je večeri 400tinjak građana/ki okupljenih u "Inicijativu Volim Pulu - za Muzil" napustilo dvoranu tijekom javne rasprave o izmjenama prostornog plana i GUP-a, koje se tiču područja poluotoka Muzil. Osnovni razlog demonstrativnog izlaska bila je odluka gradske uprave da se na javnoj raspravi građanima/kama ograniči govor. Kako su predstavnici Grada odbili bilo kakvu mogućnost civilizirane i demokratske komunikacije s okupljenima, oni su smatrali da je javna rasprava potpuno opstruirana.

Podsjetimo, ova javna rasprava je bila drugi neuspjeli pokušaj da gradska uprava organizira javnu raspravu o GUP-u i PP-u. Naime, nekoliko dana prije gradski su oci ostali šokirani odazivom građana u pulsku gradsku vijećnicu koja je bila premala za sve zainteresirane koji su željeli znati sudbinu Muzila i prostornog uređenja grada. Tek na inzistiranje revoltiranih građana/ ki javna rasprava je pomaknuta na novi termin i prikladniju lokaciju.

Dan prije ponovljene javne rasprave Inicijativa Volim Pulu organizirala je u Domu hrvatskih branitelja javnu tribinu, odnosno otvoreni razgovor s građanima/kama o izmjenama i dopunama PPU-a i GUP-a Pule koje se u velikoj mjeri odnose na poluotok Muzil. Na događaju su, osim predstavnika Inicijative sudjelovali i predstavnici Grada Pule kojima su predstavljeni ključni prijedlozi građana za poluotok Muzil.

Okupljeni stanovnici oko Inicijative su zatražili da se otkaže postojeća procedura donošenja izmjena prostornih planova za područje Muzila kojom se stvaraju tehnički preduvjeti za privatizaciju i predaju u ruke samo jednom vlasniku ovog golemog pulskog područja, da se u buduće u planiranje za Muzil uključe građani te da se istraže potrebe građana kako bi se na Muzil smjestili raznoliki sadržaji koji korespondiraju s potrebama lokalnog stanovništva, a ne stranih investitora.

U međuvremenu je Gradska uprava na čelu s gradonačelnikom Borisom Miletićem 8. svibnja 2014. godine donijela prostorni plan kojim se na 170 hektara javne površine usred urbane cjeline grada, a unatoč protivljenju javnosti (5500 skupljenih potpisa u samo nekoliko dana, prosvjed nekoliko stotina puljana pred gradskom vijećnicom), planira turistički resort s pripadajućim golf terenom. Bojazan kako će taj usvojeni plan rezultirati rasprodajom Muzila i isključivanjem javnosti iz procesa odlučivanja i upravljanja njime, potvrdila se prije par godina kada je Vlada RH raspisala pozivni natječaj za potencijalne ulagače.

Nakon 5 godina nije se realiziralo ništa, a Muzil propada.

U tom smislu valja podsjetiti da se Radničke fronte zalaže za demokratsko planiranje prostora (što s višegodišnjom praksom IDS-a nije slučaj) uz visoki stupanj sudjelovanja građana/ki u procesima savjetovanja i raspravljanja kroz kvartovske plenume, kao i neposredno odlučivanje putem savjetodavnih i obvezujućih lokalnih referenduma. 
Radi postizanja visokog stupnja transparentnosti i nadzora nad upravljanjem javnim dobrima i u cilju sprečavanja svih oblika pogodovanja špekulantskom kapitalu i raznim interesnim skupinama, Radnička fronta se zalaže za uvođenje građanskog nadzora nad radom svih tijela gradske uprave. No, prije svega, ne odustajemo od zahtjeva da se sve odluke kojima je građanima/kama onemogućeno korištenje i upravljanje Muzilom, stave van snage

Pogledajte sažetak te farse u dva videa:

1. dio: https://youtu.be/Q604bDd2e1Q
2. dio: https://youtu.be/HbvlaCDn_Js

Pošteno je priznati da ova stranica koristi cookies/kolačiće.
Podatke koji se prikupe na taj način ne dilamo dalje. Pogotovo ne Googleu.
Za analizu statistike posjeta, kao i za sve drugo, koristimo open source.
OK?