Zašto je Hrvatska prema indikatorima kvalitete zdravstvene skrbi, poput stope smrtnosti od različitih tipova karcinoma i kroničnih bolesti te dostupnosti zdravstvenog sustava, među najgorim zemljama u EU?! 
Koje su glavne prepreke u pristupu zdravstvenom sustavu na razini pacijenta a koje na razini pružatelja zdravstvenih usluga?! Koji je učinak privatizacije i nedovoljne demokratičnosti zdravstvenog sustava na kvalitetu zdravstvene skrbi? 
Što je moguće u organizacijskom smislu učiniti kako bi ishodi zdravstvenog sustava bili bolji odnosno sustav učinkovitiji i dostupniji? Je li sveopća medikalizacija brige za zdravlje dio problema ili rješenja?
O ovim i brojnim drugim pitanjima vezanim uz funkcioniranje hrvatskog zdravstvenog sustava čuti ćemo uvodna izlaganja i zatim diskutirati sa docenticom Anom Bobinac, ekspertkinjom iz područja ekonomike zdravstva, i dugogodišnjom aktivisticom Anom Vračar koja se bavi radničkim, socijalno-ekonomskim i klasnim aspektima zdravstvenog sustava.

Sudionice/izlagačice: 
Ana Bobinac
Ana Vračar
Moderator: Hrvoje Štefan

Pošteno je priznati da ova stranica koristi cookies/kolačiće.
Podatke koji se prikupe na taj način ne dilamo dalje. Pogotovo ne Googleu.
Za analizu statistike posjeta, kao i za sve drugo, koristimo open source.
OK?