Dvadeseta emisija RF TV-a u kojoj kritički razmatramo aktualne političke događaje.

Teme emisije:
0) Kriza vlasti
1) Desničarski prosvjed u Splitu
2) Lokalne mobilizacije na Braču i u Zagrebu
3) Porez na nekretnine

Sudjeluju: Katarina Peović Vuković i Mate Kapović

Pošteno je priznati da ova stranica koristi cookies/kolačiće.
Podatke koji se prikupe na taj način ne dilamo dalje. Pogotovo ne Googleu.
Za analizu statistike posjeta, kao i za sve drugo, koristimo open source.
OK?